REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dato: Tordag d. 26/9 2019.
Tidspunkt: 18.00-20.00.
Sted: Fjordholmen 66, 5240 Odense Nø.
Fremmødt: David, Hugo, Angelica, Annie og Lisbeth.

  • Dirigent Hugo Niels Hansen.
  • Referent Hugo Niels Hansen.
  • Foreningen har til formål at støtte op om organisationer der bekæmper Kræftformer. Vi udfører også almen velgørende arbejde. Foreningen afholder arrangementer i hele Danmark, som støtter Knæk Cancer. Der vil i forbindelse med arrangementerne være en egenbetaling, men viser det sig vi kan skaffe sponsorer nok til hele arrangementet , vil hele egenbetalingen gå direkte til Knæk Cancer. Hele auktionen fra arrangementerne går direkte til Knæk Cancer. Fishing For Life opretter en indsamling på Knæk Cancers hjemmeside og indbetaler gennem tildelte kontonummer og sms-koder.
  • Valg af bestyrelse. Formand – David Lind Nordby. Næstformand – Hugo Niels Hansen. Kasserer – Angelica Lind Nordby. Bestyrelsesmedlem – Annie Palmqvist. Bestyrelsesmedlem – Lisbeth Nordby Hansen. Ny bestyrelse er enstemmigt valgt.
  • Der er ingen indkommende forslag.
  • Referatet er godkendt af bestyrelsen