INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dato: Torsdag d. 26/1 2022.
Tidspunkt: 18.00-19.30.
Sted: Hvenekildeløkken 91, 5240 Odense Nø

Dagsorden:

Punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Formandens beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  • Valg af Formand David Nordby ”ønsker genvalg” og Kasserer Angelica Nordby ”ønsker genvalg”.
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt.


  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

    Med venlig hilsen Bestyrelsen.